Tugas Bahasa Daerah untuk Kelas 8 C, D, E, F, G, dan H

Tugas Kelas 8

Anak-anak Perhatikan petunjuk Gurumu di bawah ini:

Bocah-bocah katone pasinaon ing ngomah rada suwe amarga durung lereme/mari wabah virus corona (covid 19). mula saka kuwi bocah-bocah ayo dha sinau lan mersudi ngilmu. ing kesempatan iki jajal gatekna(perhatikan) lingkungan ing ngomahmu banjur critakna! Carane rekaman critamu lewat WA udakara(durasi) 1-3 menit.

Yen wis rampung kirimen na emailku :

ynovelia8@gmail.com

(Eling lho ya cah gunakake Basa Jawa sing sopan nut unggah ungguh).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *